Akyazı Belediyesi 2021 yılının son toplantısını yaptı

Akyazı Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun20. Maddesine istinaden yılın son toplantısını yaptı. Belediye Meclisi salonunda yapılan toplantıya Bilal Soykan başkanlık yaptı. Yapılan yoklamada 2 meclis üyesi mazeret beyan ettikleri için katılmadı.

Başkan Soykan, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce hazırlattığı bir video ile çalışmalarını meclis üyelerine izletti ve kendisi de zaman zaman meclis üyelerine bilgiler verdi.

Yoklama yapıldıktan sonra belediye meclisi 5 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Buna göre;

Gündemin 1.maddesine göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 18.11. 2021 tarih ve 10199 sayılı yazıya istinaden Küçücek sınırları içinde 13.10.2000 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında  1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama planı yapılması ile ilgili olarak Toprak Koruma Kurulunun kararına istinaden 40 hektarlık alanda bulunan 152 adet taşınmazla ilgili kamu yararı kararı alınması hususunu görüştü. Oy birliğiyle kamu yararı kararını aldı.

Gündemin 2. Maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 18.11.2021 tarih ve 10200 sayılı yazıya istinaden İlçenin Batakköy Mahallesi sınırları içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına altlık olacak 1/25000 ölçekli güney planlama alt bölgesi planında söz konusu Mahallelerin kırsal alanının genişletilmesi ile ilgili olarak Toprak Koruma Kurulunun kararına istinaden 56 hektarlık alanda bulunan 155 adet taşınmaz ile alakalı kamu kararı alınması hususunu görüştü. Oy birliğiyle kamu yararı kararı aldı.

Gündemin 3. Maddesine geçildi. Akyazı Kaymakamlığının  25.11.2021 tarih ve 44789016-24598 (91244) 2021-11.25 sayılı yazısına istinaden Fen İşleri Müdürlüğünden havale edilen 01.12.2021 tarih ve 10687 sayılı yazısı ile 5393 sayılı belediye kanununun 75. Maddesine göre bir adet insansız hava aracının (Drone) Akyazı İlçe Emniyet müdürlüğüne hibe edilmesi teklifi görüşüldü. 4 bin dolar değerinde bir adet Drone alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmesine oybirliğiyle karar verdi.

Gündemin 4.maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 01.12.2021 tarih ve 10691 sayılı yazıya istinaden dolu memur kadro değişikliği cetvelleri görüşüldü. Kazanılan hakların sahiplerine verilmesi ve değişikliğin buna göre yapılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Gündemin 5. maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 01.12.2021 tarih ve 10732 sayılı yazıya istinaden 6 milyon lira tutarında kredi kullanılması, bu hususta tüm yasal ve işlemleri yürütmek ve gerekli sözleşmeleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunu görüştü.  Belediye başkanı Soykan oylama öncesinde istenen yetkiyle ilgili şu açıklamayı yaptı. “Biz 6 milyon liralık krediyi YahyalıAkyazı bağlantı yolunun kamulaştırılmasında kullanacağız. Yetkiyi bunun için istiyoruz” dedi. Bu açıklamadan sonra yapılan oylamada oy birliğiyle istenen yetki verildi.

Toplantıda gündem dışı konuşmalarda yapıldı. İlk konuşmayı meclisin kadın üyelerinden AK Partili Hümeyra Hikmet Saygıdeğer yaptı. Saygıdeğer kadınlara seçme ve seçilme haklarının verildiği gün olan 5 Aralık dünya kadın hakları günlerini kutladı ve Atatürk başta olmak üzere bu hakkı tanıyanlara ve uygulayanlara teşekkür etti.

Kürsüye ikinci olarak yine AK Partili meclis üyesi Özgür Özmen geldi. Özmen’de başkan Soykan’ın yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını söyledi ve kısa sürede önemli hizmetler getiren başkanına teşekkür etti. Hizmetlerin devamı temennisinde bulundu.

- Akyazi.net , Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.akyazi.net/haber/8808505/akyazi-belediyesi-2021-yilinin-son-toplantisini-yapti