Belediye meclisi olağanüstü toplanıyor

1- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 15.06.2022 tarih ve E-19466807-752.01.03-2392957 sayılı yazısına istinaden;  Ballıkaya Barajı Projesi kapsamında, baraj rezervuar alanında kalan Sakarya İli Akyazı İlçesi, Beldibi, Durmuşlar, Mansurlar ve Kayabaşı Mahallesi sınırlarında Belediyemize ait taşınmazların 2942 (D-4650) sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesine göre kamulaştırılabilmesi için; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, Durmuşlar Mahallesi 175-3, 176-1, 149-125, 119-20, 125-73, 143-1, 139-1, 144-1, 149-71, 148-2 ve 137-17 ada/parsel nolu taşınmazlara ait yer ve yapı bedeli, Mansurlar Mahallesi 102-23, 105-1, 104-1, 103-1, 125-2, 125-3, 106-1, 106-39, 106-27, 115-1, 107-61, 131-12, 131-11, 131-25, 131-1, 131-3, 131-6, 126-1, 127-29 ve 127-28 ada/parsel nolu taşınmazlara ait, Kayabaşı Mahallesi 137-1 ada/parsel nolu taşınmaza ait yer bedeli ve Beldibi Mahallesi 125-4 ve 151-41 ada/parsel nolu taşınmazlara ait yer ve yapı bedelleri üzerinden, Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescillerine muvafakat edilip edilmediği, muvafakatın uygun görülmesi halinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince   Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi

  Bilal SOYKAN

Belediye ve Meclis Başkanı

- Akyazi.net , Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.akyazi.net/haber/11184896/belediye-meclisi-olaganustu-toplaniyor