Sağlık ordusu bu yanlışları hak etmiyor

Sağlık çalışanlarının maaş talepleri ve özlük haklarına yönelik beklenen düzenlemenin bir türlü yapılmaması sebebiyle iş bırakan Sağlık-Sen Sakarya Şubesi üyeleri açıklama yaptı

Haber albümü için resme tıklayın

Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının maaş talepleri ve özlük haklarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmemesi üzerine salı ve perşembe günleri iş bırakma eylemi yapma kararı almıştı.
Bu karar doğrultusunda sağlıkta yetkili sendika olan Sağlık-Sen'in Sakarya'daki hastanelerde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık memuru gibi üyelerinin büyük çoğunluğu iş başı yapmadı.

Sağlık-Sen Sakarya Şubesi de konuyla ilgili açıklamasını Akyazı Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirdi.

Sağlık Sen Şube Başkanı Abdullah Sönmez'in okuduğu basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

DÖVİZ ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR

Geçen hafta Çarşamba günü, gündeme bir haber düştü... Hükümet, hekimlerin Ücretlerinde 2 bin 500 ile 5 bin TL aralığında bir İyileştirme yapacağını deklere etti.
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında, yapılacak olan iyileştirme herkes tarafına memnuniyetle karşıladı.
Çünkü döviz almış başını gidiyor, artan enflasyon nedeniyle ürünlerin etiketi günden güne değişiyor.
Yani para pula döndüğü için fiyatlar cep yakıyor, yürek yakıyor.
Hayat her açıdan ateş pahası!
İşte böyle bir ortamda sadece hekimlere yönelik bir iyileştirme yapılacağı açıklandı.

ALGI OPERASYONLARI

Değerli basın mensupları;
Öncelikli olarak şu konuya açıklama getirmek istiyorum.
Hekimler adına yapılan düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Dolayısıyla sonuna kadar destekliyoruz. Hatta çok geç kalmış bir düzenlemedir diyoruz.
Bu dediklerimizin dışında kullandığımız başka bir cümle yok. Bu dediklerimizin aksini iddia eden birisi varsa ortaya çıksın. Belgesi olan varsa ortaya koysun. Algı operasyonuyla Sağlık Sen'in haklı mücadelesine gölge düşürmeye çalışanlar iddialarini ispatlamakla yükümlüdürler. İspatlamazlarsa yalancıdırlar, iftiracıdırlar.

HEKİMLERİN HAKLARINI SAVUNDUK

Sağlık Sen olarak;
Hekimlerin haklarını her zeminde savunduğumuzu birlikte çalıştaylar yaptığımız hekim dernekleri çok iyi bilir. Bu konuda yapmış olduğumuz çalıştaylar hazırlamış olduğumuz raporlar kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililere iletildi. Performansdan kaynaklanan ücret adaletsizliğinin yaratmış olduğu tahribat her platformda bizatihi Sağlık sen tarafından dile getirildi.
Tüm bu bilgilerin kamuoyuna açık olmasına rağmen sağlık sen üzerinden bir algı operasyonu yapılmasını asla doğru bulmuyoruz.
Algı operasyonu, Sağlık Sen'in haklı mücadelesine gölge düşürmekten başka bir anlam ifade etmiyor.

KOVİT NEDENİYLE ÖLDÜLER

Sağlık hizmetleri emek yoğun bir hizmettir.
Pandeminin olağanüstü şartları içerisinde tüm sağlık çalışanları cansiperane çalıştılar.
Çok sayıda arkadaşımızı Kovit nedeni ile kaybettik.
Ruhları şad olsun.

BU BÜYÜK BİR HAKSIZLIK

Sağlık bakanlığı tarafından yapılan ve Hekiminden Hemşiresine, Teknikerinden Memuruna sağlık çalışanlarının tümünü kapsamayan bir düzenleme kadüktür.

Hiç bir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutulmamalıdır.
Bu büyük bir haksızlıktır.
Bizim tepkimiz bunadır ve bu tepki haklı bir tepkidir.
Bu tepkiyi sadece bizler değil, yüzbinlerce sağlık çalışanı gösterdi.
Sosyal medya adeta inledi.
Sadece sağlık bakanlığı çalışanları değil aynı zamanda Üniversite hastanesinde çalışan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri Aile hekimliği çalışanları da bu düzenlemenin dışında tutulmuştur.

AYRIMCILIĞA KARŞIYIZ

Açıkçası bu durum sağlık çalışanları içerisinde çok büyük bir infiale yol açmıştır.
Değerli basın mensupları; şunun altını özellikle çiziyoruz; yetkili sendika olarak, biz zam yapılmasına asla karşı değiliz, olamayız da. Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir.
Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız…

KARŞI OLDUĞUMUZ BU

Yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız.
Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız.
Bizim karşı olduğumuz bu…
Herkesi Emek ve ekmek mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BU KÖTÜLÜĞÜ HAK ETMİYOR

Hep söylediğimiz gibi; çünkü sağlık ekip işidir, bu hizmeti sunan sağlık çalışanları da bir vücudun organları gibi bütündür.
Hemşireyi doktordan, doktoru teknikerden, teknikeri ambulans şoföründen ayrı görürseniz ve ona göre muamele ederseniz, bir yönüyle hepsine kötülük etmiş olursunuz. Dahası, bu şekilde davranarak sağlık sisteminin altını oymuş olursunuz!
Sağlık çalışanları bu kötülüğü hak etmiyor… Sağlık sisteminin bu ve benzeri kötülüklerle, haksızlıklarla ayakta durması mümkün değildir.
Değerli Basın Mensupları;
Ülkemizde, kamu adına 1 milyon sağlık çalışanı görev yapıyor.
Kapıdaki güvenlik görevlisinden danışmadaki memura, temizlik görevlisinden teknikere, ambulans şoföründen röntgen teknisyenine, hemşiresinden doktoruna… bunların tamamı 1 milyon sağlık emekçisine dahildir.
Görev tanımları farklıdır ancak yaptıkları iş insanımıza sağlık hizmeti sunmaktır.

ZİNCİR HALKASI

Her bir branştaki, her bir birimdeki sağlık emekçisi, sağlık hizmet zincirinin bir halkasını temsil ediyor.
Zincirin bir halkasını yok sayarsanız, tamamını yok saymış olursunuz.
Zincirin bir halkasını kırarsanız, tamamını incitmiş olursunuz.
Zincirin bir halkasını görmezden gelirseniz, tamamını görmezden gelmiş olursunuz.
Zam konusunda geçen hafta yapılan açıklamalarla tam da bu durum ortaya konmuştur.
Üstelik en yetkililerin ağzından. Gerçekten de çok üzüntü verici bir durum.
Geçen hafta, sağlığın bir ekip işi olduğu, sağlık çalışanlarının da bir bütün olduğu, göz aradı esilmiştir.

KAPSAMLI BİR ZAM KARARI BEKLİYORUZ

Çok şükür;
- Sağlık-Sen teşkilatının onurlu duruşu,
- Genel Merkez yönetimimizin çok yönlü girişimleri
- ve ülke sathındaki sağlık çalışanlarının feryadı neticesinde,

Siyasi irade, eksikliğin farkına varmış görünüyor. Açıklamalara bakacak olursak, zam konusu, Bütçe görüşmeleri neticesinde tekrar Meclis gündemine gelecek.

Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz; Meclis’ten, yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam kararı bekliyoruz.
Tersi bir uygulamaya; tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu çalışanlarını kırar.
Tersi bir uygulama, sağlık çalışanlarını meslekten soğutacağı gibi, sağlık sistemini de ciddi ölçüde yaralar.

O GÜNLER NE ÇABUK UNUTULDU

Değerli Basın Mensupları;
Biliyorsunuz, pandemiyle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Pandemiyle mücadelemizdeki başarımız dolayısıyla bizleri yani fedakar sağlık çalışanlarını alkışlamayan, teşekkür etmeyen kalmamıştı.
Buradan sormak istiyoruz; sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz diyenler, sağlık çalışanlarının bir kısmını mı alkışladılar… belli branştaki sağlık çalışanlarına mı teşekkür ettiler…
Hayır… Ayrım yapmaksızın sağlık çalışanlarının tamamına teşekkür ettiler ve alkışladılar değil mi?
O günler ne çabuk unutuldu… Zam konusuna gelince, bu ayrımcılık niye? Ayrımcılık yaparak, yüzbinlerce sağlık çalışanıyla helalleşeceklerini mi düşünüyorlar?
Ya da ayrımcılık yaparak, çalışma barışını sağlayacaklarını, çalışanların moral ve motivasyonu artıracaklarını mı düşünüyorlar?
Saha gerçekliğinden yoksun, oldu-bitti masa başı kararlar bunların olması mümkün değil!
Yüzbinlerce sağlık çalışanının takdirini kazanmanın yolu belli; hak ve hakkaniyet ölçüsünde, bir kısmına değil, tamamına zam yapmaktır.
1 milyon sağlık çalışanının bir kısmına zam yapıp, geri kalanını yok saymak; çalışma barışını baltalamaktan, sağlık çalışanlarını kutuplaştırmaktan başka bir anlam ifade etmez.
Hele tüm bunlar, sağlık çalışanlarını en iyi anlaması gereken sağlık bakanlığı tarafından yapılıyorsa bu çok daha vahim bir durum.

VAHAMETE DUR DEMEK İÇİN

Saygı değer basın mensupları;
Sağlık-Sen olarak, bu vahamete “dur” demek için bugün olduğu gibi Perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye’de şubelerimizle, genel merkezlerimizle iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz.
Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız.
Çünkü sağlık çalışanları ülkemizin hayat sigortası. Sağlık ordumuz, bu tür yanlışlıkları, bu tür haksızlıkları asla ve kat’a hak etmiyor.
Ümit ve temennimiz, çok geç olmadan, kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir.
Her bir sağlık çalışanının yüzünün gülmesine, işine dört elle sarılmasına, iş barışının ve çalışma huzurunun sağlanmasına özellikle bu süreçte büyük ihtiyaç olduğunu hiçbir kimsenin unutmaması gerekir.
Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı sonlandırıyor, teşrifleriniz dolayısıyla siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum

07 Ara 2021 - 14:46 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Akyazi.net Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Akyazi.net hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Akyazi.net editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Akyazi.net değil haberi geçen ajanstır.

01

Kümülatif Rafet - Kümülatif zam aldınız ya iki senenin zaminin toplamını halka tek seferde yapılmış gibi sunarak 20 yıldır çalışıyorum böyle birşey görmedik dönere yattık tavana battik maaşa kattık sonuç ortada zam yok oyun çok senaryo güzel izleyen var cep boş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Aralık 15:42