Aralık ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Akyazı belediye meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden 07/12/2021 tarihinde Salı günü saat 14.00’te Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacak,Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısına ait gündem bu şekilde

AKYAZI BELEDİYESİ 07 ARALIK 2021 TARİHLİ

MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 18.l 1.2021 tarih ve 10199 sayılı yazıya istinaden, İlçemiz Küçücek Mahallesi sınırları içerisinde 13.10.2000 Tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 1/5000 Nazım ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama Planı yapılması ile ilgili olarak Toprak Koruma Kurulunun Kararına istinaden 40 hektarlık alanda 152 adet taşınmaz ile alakalı kamu yararı kararı alınması hususu.

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 18.11.2021 tarih ve 10200 sayılı yazıya istinaden, İlçemiz Batakköy Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına altlık olacak olan 1/25000 Ölçekli Güney Planlama Alt Bölgesi planında söz konusu mahallelerin Kırsal Yerleşme Alanının genişletilmesi ile ilgili olarak Toprak Koruma Kurulunun Kararına istinaden 56 hektarlık alanda 155 adet taşınmaz ile alakalı kamu yararı kararı alınması hususu.

3- Akyazı Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 25.11.2021 tarih ve 44789016- 24598(91244)2021-ll-25 sayılı yazısına istinaden, Fen İşleri Müdürlüğünden havale edilen 01.12.2021 tarih ve 10687 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereği 1 (bir) adet İnsansız Hava Aracının (Drone) Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen O 1.12.2021 tarih ve 10691 sayılı yazıya istinaden, Dolu memur kadro değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

5-Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 01.12.2021 tarih ve 10732 sayılı yazıya istinaden, 6.000.000,00-TL (altımilyontürklirası) tutarında kredi kullanılması, bu husustaki tüm yasal iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli sözleşmeleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

02 Ara 2021 - 17:53 - Gündem