Akyazı Nostalji yazıları -50- Akyazı’daki yerli manavlar

60'lı yılların nostalji yazılarına devam ediyoruz. Bu haftaki yazımızda Akyazı'da “yerli manav” diye tabir edilen yerleşmiş eski ve köklü ailelerini sırayla tanıtmaya çalışacağız kısmet olursa. İlk yazımızda 7 Mayıs tarihinde kaleme aldığım soyadları “Kardeş “ olan Kabalar ailesini tanıtmıştık. Bu hafta da Kaya ve Öztemel ailelerinden bahsedeceğiz..

Şimdi ilk olarak şöyle bir Kurtuluş Savaşı yıllarına geri giderek yazımıza başlayalım. Çünkü o yıllarda her yerde olduğu gibi Akyazı'da da savaşlar yüzünden çeteler türemiş; köylerde hırsızlık, yağmacılık,soygun gibi olaylar çok sık görülmeye başlanmıştı.Işte bu çetelerle mücadele .eden Ramaslı köyünden Naciye Kaya adında bir kadın vardı. Halk arasında ona “ Kara Naciye “ derlerdi. Işte bu Kara Naciye’yi Kurtuluş Savaşı’nda düşmanla ölümüne mücadele eden meşhur Erzurumlu Kara Fatma’ya benzetirlerdi. Kara Naciye, o yıllarda silahlarını kuşanıp yanına topladığı gönüllüler ile çetelere karşı savaşmış ve  Osmanbey,Süpren,ve Ramaslı köylerini çetelerden kurtarmıştır. Hatta Atatürk'ten takdir aldığı bile söylenirdi.Daha sonra bir Bulgaristan göçmeni olan Hasan Kaya ile evlenmişti.

        Bu yazımıza neden Kara Naciye ile ile başladık onu da söyleyeyim: Çünkü bundan sonra yazacağımız Akyazı'da yerli manavlar ile ilgili yazıda geçecek tüm isimler Kara Naciye'nin soyundan başladığı için en tepeden başlayalım dedik.

        Kara Naciye aynı zamanda çok varlıklı birisidir. Çarşıdaki Merkez Park’ın karşısındaki Kaya Tarım’ın olduğu yerin arka taraflarından Yeni Camiye kadar onun olduğu söylenir.Hatta “Kara Naciye'nin Çayırlığı “da denilen yerde bayramlarda eğlenceler tertiplenir ve insanlar oarada eğlenirlerdi. Bundan başka bir de süt fabrikasının olduğu yerde değirmeni vardı.Ona da “Kara Naciye’nin Çayırlığı” derlerdi.

         Kara Naciye'nin bir Bulgaristan göçmeni olan Hasan Kaya ile evlendiğini söylemiştik.Işte bu evlilikten Kâmil  ve Mehmet Kaya adında iki oğlu, Feyziye ve Huriye adında iki kızı olur..Kâmil Kaya Fayton Durağında uzun yıllar faytonculuk yapar ve “Faytoncu Kâmil” diye bilinir. Onun da Fayton Durağında evleri ve dükkânları vardır. Kâmil abinin Kâni ve Hami adında iki oğlu ve Nefiye adında bir kızı olur.

    .Öbür oğlu Mehmet Kaya’ya da “Kara Naciye’nin Mehmet” derler O da kamyonculuk işiyle uğraşır. Mehmet Kaya'nın da Cevdet ve Necdet  Kaya adında iki oğlu olur. Büyük olanı Cevdet, babasının kamyonunda şoförlük yapar. Öbür oğlu Necdet, okuyup muhasebeci olur ve kendi binalarında muhasebe bürosu açar.Necdet Kaya aynı zamanda benim ortaokuldan arkadaşım olur. Fakat Necdet Kaya, maalesef kötü bir hastalık sonucu genç yaşta vefat eder. Necdet Kaya'nın da Engin  adında bir oğlu olur. O da Kaya Tarım olarak kendi binalarında ticaret hayatına atılır. Engin Kaya, aynı zamanda belediye meclis üyesidir. Cevdet Kaya'nın da Canip adında oğlu olur. Canip Kaya da uzun yıllar çarşıdaki Merkez Parkın karşısındaki kendi binalarında bir dönem Akyazı'ya damga vurmuş olan Kaya Tarım’ı açarak ticarî hayatını başarı ile sürdürmüştür.

     Evet, Kara Naciye'nin iki oğlu ve iki kızı var, demiştik. Oğullarını da iki kuşak aşağı inerek elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalıştık. Şimdi iki kızından bahsetmeye çalışarak yazımıza devam edelim.Kara Naciye'nin Feyziye ve Huriye adında adında iki kızı var, demiştik.Büyük kızı olan Feyziye, Akyazı'nın ilk belediye reisi olan Maksut Öztemel ile evlenir.Öbür kızı Huriye de Beynevit’ten Hakkı Kıtın ile evlenir.Fakat ilginç bir rastlantı ile iki bacanak aynı yıl 1946  yılında vefat ederler..

    Geçen yazıda Akyazı’nın ilk Belediye Başkanı Maksut Öztemel ile ilgili yazımızda Maksut Efendi’nin çocuklarından bahsetmiştik.Belki okumayanlar olabilir diye kısaca tekrar ederek yazımıza devam edelim.Maksut Öztemel'in Yılmaz-Zihni-Sefer-ve Temel adında dört oğlu ve Lütfiye-Fikriye-ve Sevil adında üç kızı olur. Bunlardan Zihni ve Yılmaz kamyonculuk işi ile uğraşır. Sefer ve Temel de serbest çalışırlardı. En ufak oğlu Temel,dericilik yaptığımız dönemde uzun yıllar yanımızda çalışmıştır. Sefer ise sanayide egzoz işiyle uğraşan Ayhan Öztemel’in babasıdır. Diğer üç kızından Fikriye de Güvenman kardeşlerin en büyükleri olan Sezai Güvenman ile evlenip Kayseri'ye yerleşmiştir.

     Evet, şimdi de Kara Naciye'nin öbür kızı Huriye'den bahsedelim: Huriye de Beynevit’ten Hakkı Kıtın ile evlenir. Bu evlilikten Zeki ve Zekai adında iki oğlu olur. Zeki ve Zekai'nin “Kıtın” olan soyadları daha sonra “ Sakarya” olarak değişir. Zaten çoğu kimse bunları Zeki ve Zekai Sakarya olarak bilir.. Zeki Sakarya'nın esas mesleği ayakkabıcılıktır. Uzun yıllar çarşı içindeki eski Halk Bankasının arkasındaki iş yerinde ayakkabıcılık yapar.Daha sonraları çarşı içindeki iş yerini ve Yağcılar Caddesindeki evini ve tüm gayrimenkullerini Diyanet Vakfi’na devrederek inzivaya çekilir. Kardeşi Zekai Sakarya ise polislik yaparken kötü hastalığa yakalanır ve 43 yaşında vefat eder.

   Evet, böylece “Akyazı’daki  Yerli Manavlar” adlı yazımızın sonuna geldik Bir sonraki yazımızda buluşmak üzere sağlıcakla  kalın. Bu yazıda ismi geçip rahmetli olanlara Rabbim rahmetiyle muamele etsin inşallah!

30 Tem 2022 - 17:17 - Yaşam