Akyazı’da Haziran ayı meclisi toplandı

Akyazı Belediyesi'nin Haziran ayı Meclis Toplantısı bugün Akyazı Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu başkanlığında 6 gündem maddesiyle toplandı

Haber albümü için resme tıklayın

01.03.2022 tarih ve 16 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen, Akyazı İlçesi, Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Notları ilişkin hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu MHP’nin çekimser kalmasıyla oy çokluğuyla kabul edildi

Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 23.05.2022 tarih ve 17875 sayılı yazıya istinaden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği Hukuk Komisyonu Üye Seçiminin yapılması ve aynı Kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden seçilen üyelere katıldıkları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 24.05.2022 tarih ve 17921 sayılı yazıya istinaden, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ormanşevkiye  (Yeniorman) Mahallesi, Köy içi Mevkii, 101 ada 38 (arsa), 39 (iki katlı kargir apartman ve arsası) ve 42  nolu parsel (arsa ) niteliğindeki taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası ile 2886 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde satılabilmesi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına satış yetkisi verilmesi hususundaki görüşmede MHP’den red kararına karşı oy çokluğuyla kabul edildi

Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 27.05.2022 tarih ve 18047 sayılı yazıya istinaden, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İnönü Mahallesi, 63 ada 463 parsel no’lu 618 m² arsa üzerine Mustafa KAYACI tarafından yapılan ve yapı kayıt belgesi alınan 2 adet taşınmaz (150 m² ve 42 m² ) ile ilgili 3194 Sayılı İmar Kanununun geçici 16/8 maddesi, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası ile 2886 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde bahse konu arsanın Mustafa KAYACI’ya satılabilmesi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına satış yetkisi verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 26.05.2022 tarih ve 17998 sayılı yazıya istinaden, boş kadro (memur) değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Geçen yıl Ekim ayında belirlenen 112 milyon liralık bütçenin piyasa fiyatlarındaki artış ve ekonomik şartların değişmesi sebebiyle yetersiz kalması nedeniyle ek bütçe yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek 2022 bütçesine 40 milyon liralık ek ödenek talebi komisyona havale edildi ,Komisyon kararı yarın onaya sunulacak.

07 Haz 2022 - 17:46 - Gündem