Belediye meclisi 7 Haziran’da toplanıyor

Akyazı belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı 7 Haziran Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşecek

AKYAZI BELEDİYESİ

07.06.2022 HAZİRAN 2022 TARİHLİ

 MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

1-  01.03.2022 tarih ve 16 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen, Akyazı İlçesi, Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Notları ilişkin hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

2- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 23.05.2022 tarih ve 17875 sayılı yazıya istinaden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği Hukuk Komisyonu Üye Seçiminin yapılması ve aynı Kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden seçilen üyelere katıldıkları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususu.

 

3- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 24.05.2022 tarih ve 17921 sayılı yazıya istinaden, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ormanşevkiye  (Yeniorman) Mahallesi, Köy içi Mevkii, 101 ada 38 (arsa), 39 (iki katlı kargir apartman ve arsası) ve 42  nolu parsel (arsa ) niteliğindeki taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası ile 2886 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde satılabilmesi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına satış yetkisi verilmesi hususu.

 

4- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 27.05.2022 tarih ve 18047 sayılı yazıya istinaden, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İnönü Mahallesi, 63 ada 463 parsel no’lu 618 m² arsa üzerine Mustafa KAYACI tarafından yapılan ve yapı kayıt belgesi alınan 2 adet taşınmaz (150 m² ve 42 m² ) ile ilgili 3194 Sayılı İmar Kanununun geçici 16/8 maddesi, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası ile 2886 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde bahse konu arsanın Mustafa KAYACI’ya satılabilmesi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına satış yetkisi verilmesi hususu.

 

5- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 26.05.2022 tarih ve 17998 sayılı yazıya istinaden, boş kadro (memur) değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

 

6- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 30.05.2022 tarih ve 18094 sayılı yazıya istinaden, 08.10. 2021 tarihli 71 no’lu Meclis kararı ile 112.000.000,00- TL olarak onaylanan 2022 yılı Belediyemiz Bütçesi ödeneklerinin piyasa fiyatlarındaki artış ve ekonomik şartların değişmesi sebebiyle yetersiz kalması üzerine ek bütçe yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan,  2022 yılı bütçemize toplam 40.000.000,00- TL ek ödenek ilave edilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Bilal SOYKAN

                                                                                              Meclis ve Belediye Başkanı

01 Haz 2022 - 17:01 - Gündem