• BIST 110.059
  • Altın 175,012
  • Dolar 4,0867
  • Euro 5,0024
  • Sakarya : 26 °C

Fiskobirlik:'Fındık alımına hazırız'

Fiskobirlik:'Fındık alımına hazırız'
Fındık fiyatlarının 9.5 liraya kadar gerilemesi üzerine, TMO'nun 50 bin ton müdahale alımı yapacağının açıklanması, sektörde tartışma başlattı. FİSKOBİRLİK alım işine talip

 Ko­nu­ya iliş­kin eko­no­mi ga­ze­te­si Dünyaya ako­nu­şan Tür­ki­ye Zi­ra­at Oda­la­rı Bir­li­ği (TZOB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Ordu Zi­ra­at Oda­la­rı İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ars­lan Soy­dan, fın­dı­ğın üre­ti­ci­ye ma­li­ye­ti­nin 10 li­ra­nın üze­rin­de ol­du­ğu­nu, ancak bek­len­me­dik şe­kil­de fi­yat­la­rın 14.5 li­ra­dan 9.5 lira se­vi­ye­le­ri­ne kadar ge­ri­le­di­ği­ni ve bunun da hem üre­ti­ci­yi, hem de tüc­ca­rı mağ­dur et­ti­ği­ni söy­le­di.

 

Alı­cı­la­rın üre­ti­ci­nin sab­rı­nı kır­mak için ema­ne­te bı­ra­kı­lan fın­dı­ğı iş­le­me koy­duk­la­rı­nı ve bu yolla üre­ti­ci­yi pa­nik­le­tip elin­de­ki fın­dı­ğı pa­za­ra in­dir­me­si­ni sağ­la­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı an­la­tan Soy­dan, bu ne­den­le fi­yat­la­rın düş­tü­ğü­nü ve şu an­da­ki mev­cut fi­ya­tın kabul edi­le­bi­lir ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.

 

Bay­rak­tar: Alıma ha­zı­rız

   Fın­dık Tarım Satış Ko­ope­ra­tifl eri Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar, fiyat is­tik­ra­rı ve dünya pi­ya­sa­sı­nın kont­ro­lü açı­sın­dan mut­la­ka mü­da­ha­le alımı ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade ede­rek, ama bunun TMO ka­na­lıy­la değil, FİSKOBİRLİK ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Bay­rak­tar, Biz bir üre­ti­ci bir­li­ği­yiz. Üre­ti­ci bir­li­ği­nin ol­du­ğu yerde başka ku­rum­la­rın ye­ni­den bu böl­ge­de ol­ma­sı çok etik değil. FİSKOBİRLİK'in 70 yıl­lık ta­ri­hin­de en hazır dö­ne­mi bu za­man­dır. Fın­dık­ta mü­da­ha­le alımı ola­cak­sa biz bu-na ha­zı­rız. Alt­ya­pı­mız, de­po­la­rı­mız hazır. Tek ta­le­bi­miz FİSKOBİRLİK'in mü­da­ha­le alımı ko­nu­sun­da des­tek­len­me­si" diye ko­nuş­tu.

 

Sektör zarar görür

 

 Ka­ra­de­niz Fın­dık ve Ma­mul­le­ri İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Edip Se­vinç, şu anda pi­ya­sa­da mü­da­ha­le alı­mı­nı ge­rek­ti­recek bir du­ru­mun söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı ifade ede­rek, şun­la­rı söy­le­di:

 

Ser­best pi­ya­sa re­ji­mi­ne ge­çil­dik­ten sonra her fiyat dü­şü­şün­de dev­le­te ko­şu­la­cak­sa bu re­ji­min bir an­la­mı kal­maz. Tür­ki­ye ser­best pi­ya­sa ve alan bazlı des­tek­ten geri adım atar­sa bu­gü­nün şart­la­rı 2009 yı­lın­dan daha ağır olur. Çünkü rakip ve al­ter­na­tif ül­ke­le­rin ko­nu­mu çok daha ge­liş­ti. Azer­bay­can, Gür­cis­tan ve İtalya gibi ül­ke­ler ra­hat­lık­la ürün­le­ri­ni pi­ya­sa­ya sü­re­bi­li­yor. Açık­ça­sı daha ağır bir tablo ile karşı kar­şı­ya ka­lı­rız'

Bu haber toplam 1541 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Ahmet MEHNİYAR
28 Ocak 2016 Perşembe 21:10
21:10
Yahu FKB fındık alımına talipte onu tutanmı var. BaşkanBayraktar akp nin adamı değilmi. Almak istiyorsa piyasa orada açıklar fiyatını peşin ödemek koşulu ile alımlara başlar. Demogojiye, insanlara umut tacirliği yapmaya hakları yok.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Akyazı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0264 418 10 04 | Faks : 0264 418 10 04 | Haber Yazılımı: CM Bilişim