• BIST 109.330
  • Altın 155,894
  • Dolar 3,8638
  • Euro 4,5501
  • Sakarya : 9 °C

Belediye 12 işyeri 1 tarla kiraya.14 işyerini de ihaleyle satıyor

Belediye 12 işyeri 1 tarla kiraya.14 işyerini de ihaleyle satıyor
İhale ilanları Bizim Sakarya Gazetesinde bugün yayınlandı.

Akyazı belediyesi 12 işyeri ve 1 adet tarlayı kiraya,14 işyerini de satış için ihaleye çıkardı. İhale ilanları Bizim Sakarya Gazetesinde bugün yayınlandı.

İŞTE O İHALELER

 

İHALE İLAN

 

NO

           ADRESİ

Kullanım amaçı

         M2

    Ada/Parsel

Kira Süresi

Muhammen

   Bedel

Geçiçi T.
    %3

İhale Tarihi

     saati

1

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Cad.  No: 292/B

DÜKKAN         25.42 m2

44/169

3 Yıl

24.660,00-TL 

740,00-TL

08.12.2015

Saat: 14:00

2

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Cad.  No:292/C

DÜKKAN 

35.20 m2      

44/169

3 Yıl

29.736,00-TL

892,00-TL

08.12.2015

Saat: 14:05

3

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Cad.  No:292/D

  DÜKKAN  

35.10 m2     

44/169

3 Yıl

29.664,00-TL

890,00-TL

08.12.2015

Saat: 14:10

4

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Cad.  No:292/E

DÜKKAN       

16.11 m2

44/169

3 Yıl

15.840,00-TL

475,00-TL

08.12.2015

Saat: 14:15

5

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Cad.  No:292/F

DÜKKAN     

15.25 m2   

44/169

3 Yıl

21.528,00-TL

646,00-TL

08.12.2015

Saat: 14:20

6

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Cad. No: 292/H

DÜKKAN  

17.63 m2     

44/169

3 Yıl

11.160,00-TL

335,00-TL

08.12.2015

Saat: 14:25

7

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Cad. No: 292/F

DÜKKAN

10 m2       

44/169

3Yıl

9.252,00-TL

277,50-TL

08.12.2015

Saat: 14:30

8

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Cad. No: 1/A

DÜKKAN   

10 m2    

44/169

3 Yıl

6.768,00-TL

203,50-TL

08.12.2015

Saat: 14:35

9

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Cad. No: 1/B

DÜKKAN   

50 m2    

44/169

3 Yıl

18.288,00-TL

548,50-TL

08.12.2015

Saat: 14:40

10

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Cad. No: 1/D

DÜKKAN     

32 m2  

44/169

3 Yıl

14.532,00-TL

436,00-TL

08.12.2015

Saat: 14:45

11

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Cad. No: 1/G

DÜKKAN                  8 m2

44/169

3 Yıl

9.360,00– TL

  281,00- TL

08.12.2015

Saat: 14:50

12

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Cad. No: 1/M

DÜKKAN      

28 m2 

44/169

3 Yıl

14.532,00-TL

  436,00- TL

08.12.2015

Saat: 14:55

13

Kabakulak Mahallesi       Kumdere Mevkii

Tarla

3.288,94 m2

103/33

Satılık

51.528,00-TL

1.546,00-TL

08.12.2015

   Saat:15:00

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

1-İHALE  KONUSU : Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti idaremize ait Dükkanlarınn kiraya verilmesi ve tarlanın satış ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45 nci Maddesine göre  Açık Teklif(Açık Artırma) Usulü ile Akyazı Belediyesi Encümen Toplantı  Salonunda  Belediye Encümeni(İhale Komisyonu) huzurunda AYRI AYRI  ihale edilerek dükkanlar 3 yıllığına kiralanacak ve ada parseli belli olan tarla satılacaktır.                 

 

2-ŞARTNAME BEDELİ  :Kiraya çıkarılan her bağımsız bölüme ilişkin  Şartname  mesai saatleri dahilinde Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00-(yüz)TL karşılığında temin edilebilir.  Veya ücretsiz olarak görülebilir.

 

3-İHALEYE İŞTİRAK ETMEK İSTEYENLERİN: a) Gerçek kişiler için nüfus kaydı ve ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan), b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, c) İhale şartnamesi alındığını gösteren makbuz, d) Belediyemiz  Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı e) Gerçek kişiler için Vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa isteklinin adına    teklif vermeye yetkili odluna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküsü f) Tüzel kişi olunması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

4-Posta ile başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri ve usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Posta da Meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

 

5-Belediye Encümeni(İhale Komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

   İlan olunur.

www.bik.gov.tr’de   Basın: 188080   Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

 

                              

İHALE İLAN

 

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

    

S.N

Adresi

Kullanım Amacı

Ada  Parsel

 

M2

Muhammen Bedel

Geçiçi Teminat %3

İhale Tarihi

1

Batakköy Köy üstü  Mevkii Zemin Kat No: 56

Dükkan

113/35

98,32 m2

294.960,00-TL

8.849,00-TL

15.12.2015 10:00

2

Batakköy Köy üstü  Mevkii Zemin Kat No: 57

Dükkan

113/35

39,35 m2

118.050,00-TL

3.542,00-TL

15.12.2015 10:05

3

Batakköy Köy üstü  Mevkii Zemin Kat No: 58

Dükkan

113/35

39,35 m2

118.050,00-TL

3.542,00-TL

15.12.2015 10:10

4

Batakköy Köy üstü  Mevkii Zemin Kat No: 78

Dükkan

113/35

74,29 m2

222.870,00-TL

6.687,00-TL

15.12.2015 10:15

5

Batakköy Köy üstü  Mevkii Normal Kat No: 112

Dükkan

113/35

112,80 m2

338.400,00-TL

10.152,00-TL

15.12.2015 10:20

6

Batakköy Köy üstü  Mevkii Normal Kat No: 130

Dükkan

113/35

101,51 m2

304.530,00-TL

9.136,00-TL

15.12.2015 10:25

7

Batakköy Köy üstü  Mevkii Normal Kat No: 131

Dükkan

113/35

113,02 m2

339.060,00-TL

10.172,00-TL

15.12.2015 10:30

8

Batakköy Köy üstü  Mevkii Zemin Kat No: 79

Dükkan

113/35

52,50 m2

157.500,00-TL

4.725,00-TL

15.12.2015 10:35

9

Batakköy Köy üstü  Mevkii Zemin Kat No: 32

Dükkan

113/35

39,35 m2

118.050,00-TL

3.542,00-TL

15.12.2015 10:40

10

Batakköy Köy üstü  Mevkii Zemin Kat No: 33

Dükkan

113/35

39,35 m2

118.050,00-TL

3.542,00-TL

15.12.2015 10:45

11

Batakköy Köy üstü  Mevkii Zemin Kat No: 35

Dükkan

113/35

39,35 m2

118.050,00-TL

3.542,00-TL

15.12.2015 10:50

12

Batakköy Köy üstü  Mevkii Zemin Kat No: 36

Dükkan

113/35

39,35 m2

118.050,00-TL

3.542,00-TL

15.12.2015 10:55

13

Batakköy Köy üstü  Mevkii Zemin Kat No: 37

Dükkan

113/35

39,35 m2

118.050,00-TL

3.542,00-TL

15.12.2015 11:00

14

Batakköy Köy üstü  Mevkii Zemin Kat No: 38

Dükkan

113/35

39,35 m2

118.050,00-TL

3.542,00-TL

15.12.2015 11:05

 

 

1-İHALE  KONUSU : Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti idaremize ait Dükkanların satış ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45 nci Maddesine göre  Açık Teklif(Açık Artırma) Usulü ile Akyazı Belediyesi Encümen Toplantı  Salonunda  Belediye Encümeni(İhale Komisyonu) huzurunda AYRI AYRI  ihale edilerek  satılacaktır.                 

 

2-ŞARTNAME BEDELİ  :Kiraya çıkarılan her bağımsız bölüme ilişkin  Şartname  mesai saatleri dahilinde Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00-(yüz)TL karşılığında temin edilebilir.  Veya ücretsiz olarak görülebilir.3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının ( r ) bendine göre KDV istinasına tabidir. Yukarıda belirtilen Taşınmazlardan KDV tahsil edilmeyecektir.

 

3-İHALEYE İŞTİRAK ETMEK İSTEYENLERİN: a) Gerçek kişiler için nüfus kaydı ve ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan), b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, c) İhale şartnamesi alındığını gösteren makbuz, d) Belediyemiz  Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı e) Gerçek kişiler için Vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa isteklinin adına    teklif vermeye yetkili odluna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküsü f) Tüzel kişi olunması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

4-Posta ile başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri ve usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Posta da Meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

 

5-Belediye Encümeni(İhale Komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

   İlan olunur.

www.bik.gov.tr  Basın: 194072   Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

 

          0945b463f39e87f73b59ca189d0cd1dd.jpg45481de5f3e7a2f1c8e86d08de719bcf.jpg

Bu haber toplam 2021 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Akyazı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0264 418 10 04 | Faks : 0264 418 10 04 | Haber Yazılımı: CM Bilişim